Živočíšna výroba

 
 

Požiadavky úseku živočíšnej výroby sú zamerané hlavne na zvyšovanie úžitkovosti jednotlivých kategórií v chove HD a oviec, zvyšovanie kvality a ekonomickej výnosnosti úseku ŽV. Nosným programom na úseku ŽV je produkcia mlieka a mäsa. Priemerný stav kráv je viazaný na pridelenú kvótu mlieka na daný rok a mliečnu úžitkovosť na jednu dojnicu. V živočíšnej výrobe potencionálne riziko vyplýva zo sústredenosti výroby na jedno miesto, kde vzniká vo väčšej miere možnosť vystavenia chorobám a nebezpečenstvo škodcov. Z tohto dôvodu družstvo dodržuje prísne zooveterinárne kontroly, obmedzuje prístup osôb na ŽV, každoročne dezinfikuje objekty a pravidelne kontroluje krmivá na prítomnosť plesní a mikrotoxńov. Mlieko ako hlavný produkt živočíšnej výroby podlieha vysokým nárokom na kvalitu, kde sa hodnotí obsah tuku, bielkovín a laktózy v %.