Kontakt

 

 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach

ul. Mjr. Gondu 74

935 02 Žemberovce

tel. +421 36 63 88 105

mobil +421 903 727 321

e-mail: info@pdzemberovce.sk

 

 

 

Ing. Milan Halmeš -predseda predstavenstva
Tel.: 036 / 63 88 105, predseda@pdzemberovce.sk

Ing. Barbora Csonková  - vedúca úseku TS a RV

Tel.: 036/ 63 88 120, e-mail: csonkova@pdzemberovce.sk

Ing. Vladimír Pacher - agronóm RV

Tel.: 036 / 63 88 120, e-mail: ts@pdzemberovce.sk

Ing. Pavol Biely agronóm - krmovinár

Tel.: 036 / 63 88 120, e-mail: ts@pdzemberovce.sk

Daniel Ábelovský - úsek TS, opravárenská činnosť, traktory, mechanizátor

Tel.: 036 / 63 88 120, e-mail: ts@pdzemberovce.sk

Róbert Pomothy - zásobovač, mechanik ŽV

Tel.: 036 / 63 88 120, e-mail: ts@pdzemberovce.sk

Ivan Hajdúch - agronóm - vinohradník

Mob.:0903 762 038, e-mail: hajduch@pdzemberovce.sk

Ing. Magdaléna Zaťková -  vedúca chovu HD

Tel.: 036 / 63 88 192, e- mail: zatkova@pdzem

Michal Števko - vedúci chovu oviec, strediskový zootechnik FD Selec

Tel.: 036 / 63 88 192, e-mail: zv@pdzemberovce.sk

Ing. Jana Tencerová - stredisková zootechnička FD Selec 

Tel.: 036 / 63 88 192, e-mail: zv@pdzemberovce.sk

Jana Nevlahová- finančná účtovníčka, pokladníčka PD

Tel.: 036 / 63 88 435, e-mail: nevlahova@pdzemberovce.sk

Milota Lendelová - účtovníčka TS,

Tel.:036 / 63 88 105, e-mail: lendelova@pdzemberovce.sk

Eva Kalmanová - účtovníčka Š-RV a ŽV

Tel.: 036 / 63 88 435, e-mail: kalmanova@pdzemberovce.sk

Ing. Katarína Šplehová - technik PO, BOZP, CO, referentka úseku PF, ŽP

Tel.:036 / 63 88 435, e-mail: splehova@pdzemberovce.sk

Bc. Tatiana Pivarčová - asistentka predsedu, vedúca Závodnej kuchyne

Tel.:036 / 63 88 105, e-mail: sekretariat@pdzemberovce.sk

Jana Oklapeková - asistentka v administratíve na úseku RV, asistentka na úseku závodného stravovania

Tel.: 036/63 88 105, e-mail: oklapekova@pdzemberovce.sk