Rastlinná výroba

 
 
Výrobné postupy v rastlinnej produkcii sú dané hlavne agrotechnickými termínmi, to značí, že základom dobrej úrody v nasledujúcom roku je pozberová úprava pôdy, vhodný výber a kvalita osiva, príprava pôdy pred sejbou, výber pôdy pre jednotlivé osivá, samostatná sejba, valcovanie, hnojenie, postreky pesticídmi a nízkostratový zber. Družstvo má prepojenú rastlinnú výrobu so živočíšnou výrobou a je sebestačné pri výrobe jadrových a silážnych kŕmnych zmesí. V rastlinnej výrobe je hlavným potencionálnym rizikom počasie. Je to jeden z faktorov, ktorý žiadateľ nemôže ovplyvniť a do vysokej miery sa nepriazeň tohto faktora odráža v hektárových výnosoch a teda aj v tržbách za rastlinnú výrobu. Medzi ďalšie potencionálne výrobné riziká patrí výskyt karanténnych a jedovatých burín, preto sa uskutočňuje ich eliminácia, likvidáciou burín v porastoch, delený zber t.z. oddelený zber zo zamorených a čistých porastov, a táto je kontrolovaná fytoinšpektorom v stanovených termínoch. Pre dobré uskladneneie rastlinného tovaru sa pred uskladnením novej úrody vykonáva vyčistenie a dezinfekcia skladových priestorov. V rastlinnej výrobe je v súčastnosti osev podriadený živočíšnej výrobe, družstvo sa zameriava na ozimnú pšenicu, jačmeň ozimmný, raž ozimnú, ovos, repka olejka.

Spoločnosť do budúcna neuvažuje s podstatnou zmenou štruktúry rastlinnej výroby. V oprípade rozširovania výmery obhospodarovanej ornej pôdy dôjde k rovnomernému navýšeniu výmer jednotlivých pestovaných komodít.