Technické služby

 

Úsek technických služieb je jednou z organizačných zložiek PD Žemberovce, ktorá zabezpečuje mechanizované poľné práce, opravy strojov,  technických zariadení a dopravu pre ostatné úseky družstva.

TS sú rozdelené na jednotlivé úseky:

- opravárenská činnosť

- samochodné stroje

- nákladná a špeciálna doprava

- traktory a závesné náradie

Tento úsek je zameraný na poskytovanie služieb pre úsek rastlinnej výroby, preto sa venuje pozornosť hlavne obnove strojového parku pre poľné mechanizované práce. V súčastnosti má družstvo modernú techniku, ktorá spĺňa nároky, ktoré sú kladené na kvalitu a ekonomiku poľnej výroby. Celý úsek TS  je sústredený na stredisku v Žemberovciach, kde sa vykonávajú všetky opravy techniky aj z iných úsekov PD.

Cielom úseku je poskytovať kvalitné služby, čo je možné aj vďaka skúseným pracovníkom , ktorí majú s prevádzkou techniky dlhoročné skúsenosti a snažia sa aplikovať a používať nové technické vymoženosti.