Žatva 2018

03.07.2018 11:47

Počas tohtoročnej žatvy nás čaká zožať spolu 1 562 ha, z toho 856 ha pšenice ozimnej, 249 ha jačmeňa ozimného, 377 ha repky ozimnej, 50 ha ovsa siateho a 28 ha hrachu siateho. 

Žatvu sme začali nezvyčajne skoro 19.06.2018 zberom ozimného jačmeňa na parcele Belatá. K 27.06.2018 sme pozberali úrodu jačmeňa z výmery 212 ha s priemernou ha úrodou 5,9 t/ha a 209 ha repky ozimnej s úrodou 3,74 t/ha. Do zberových prác je nasadených 6 ks kombajnov -  z toho 3 vlastné a 3 kombajny prostredníctvom služieb. Priebeh žatevných prác mierne komplikuje nestabilné počasie vo forme zrážok a nízkych teplôt.