Slávnostné ukončenie žatvy

09.09.2013 15:52

Tak ako po minulé roky tak i tento rok sa konalo na našom družstve slávnostné ukončenie žatvy- oldomáš . Predchádzala tomu celodenná príprava, ktorá spočívala nielen vo výzdobe jedálne, ale i v príprave chutného gulášu, z ktorého sme si i tento rok mohli vyberať. Pani kuchárky nám pripravili dva druhy gulášu a nechýbalo ani chutné pečené mäsko. Pred vstupom do jedálne si každí na osvieženie mohol dať vychladené čapované pivo.  Na úvod stretnutia vystúpila s básňou o žatve od Františka Hečku  Lucia Jadroňová a následne bol predsedovi PD Ing. Halmešovi a agronómovi PD Ing. Pacherovi odovzdaný  krásne uvitý žatevný veniec ako symbol tohtoročnej úrody. Predseda družstva sa poďakoval za všetkých za krásny žatevný veniec a informoval prítomných o  výsledkoch žatvy, ktorá sa tento rok začala  4. júla. Úrodu postihli nielen nadmerné dažde v jarných mesiacoch, ale aj  horúčavy počas letných mesiacov, ktoré  spôsobili vrásky na čele našim žatevníkom. Ozimný jačmeň „sypal“ v priemere 5,38 ton z hektára. Výnosy repky ozimnej boli rekordné na našom PD a to 3,87 t/ha. U pšenice sme zaznamenali priemernú úrodu 5,05 t/ha. Ovos siaty s priemernou úrodou 2,19 t/ha a raž ozimná 2,41 t/ha. Úrody pozberali družstevné kombajny spolu s kombajnami v službách. Naše kombajny pozberali spolu 696,26 ha úrody z toho osádka S. Bešiana, M. Krupčík 244,49 ha, M. Tereň, M. Chovan 230,91 ha, M. Šedivý, J. Kolen 220,86 ha. Kombajny v službách pozberali 492,63 ha, z toho  p. Volečko z RD Turá lúka 57,18 ha, JMG AGRO Ilava 66,80 ha, p. Bátovský z Čajkova 89,92 ha,  p. Barabáš z Brezna 278,73 ha. Na záver príhovoru sa predseda PD poďakoval celému kolektívu pracovníkov, ktorí sa podieľali na žatevných prácach či už priamo v chotári, skladoch alebo v administratíve. Následne s prianím dobrej chute sme sa pustili do výborného guláša, pagáčov, slivkového koláča upečeným pani kuchárkami a pečeného mäsa.