Deň otvorených dverí na Farme Dojníc Selec

23.06.2018 00:00

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach dňa 23. júna 2018 organizovalo Deň otvorených dverí na Farme Dojníc Selec, pre rodičov s deťmi, ktorý si kravičku adopotvali a pre širokú verejnosť. Prví návštevníci sa začali schádzať o 9:00 hodine. V skupinkách nasledovala prehliadka Farmy, kde si deti prezreli dojáreň, napájanie kravičiek alebo ich česanie. Deťom sa najviac páčila ukážka malých teliatok, ktoré každé malo svoju búdku s ohrádkou a vedierko na napájanie. Deti sa ich nebáli a teliatka mohli pohladkať a pohrať sa s nimi. Návštevníkov sprevádzali družstevní zootechnici Ing. Jana Tencerová a Michal Števko, ktorí im porozprávali o živote kravičiek a o ich starostlivosti. Farmu navštívila aj rodina Vrtíková z Bernolákova s malým trojročným Benjamínom, ktorý si adopotoval kravičku a dal jej meno Mňam Mňam. Deň otvorených dverí bol spojený aj s ochutnávkou rôznych druhov mliečnych výrobkov, ktoré sponzorovala Levická mliekareň, a.s. S blížiacou sa 12:00 hodinou sme sa s návštevníkmi rozlúčili. Na Dni otvorených dverí sa zúčastnilo 35 návštevníkov.