Vitajte na stránke Poľnohospodárskeho družstva

so sídlom v Žemberovciach

 

                                                 

Územie v ktorom PD Žemberovce hospodári sa nachádza v Hontiansko- Levickej oblasti, pričom územie  konfiguračne prechádza do Štiavnickych vrchov. Oblasť Žemberovciac sa radí do makrooblasti teplej, do oblasti teplej a podoblasti veľmi suchej, v okrsku prevažne miernej zimy. Slnečný svit za rok predstavuje hodnotu 1 722 hod. Globálne žiarenie za rok 1240 kWh na m2.

Územie lokality z hľadisla pôdneho, patrí do typickej hnedozeme pseudoglejovej. Nadmorská výška Žemberovciach je 226 m nad morom. Južným smerom sa nadmorská výška postupne znižuje k lokalite Brhloviec 174m nad morom. Najbližší vodný tok je Sikenica, vodohospodársky patrí územie do povodia Váhu a Ipľa.